alfabetyczny


alfabetyczny
[альфабетични]
adj
абетковий, алфавітний

spis alfabetyczny — алфавітний покажчик


Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

 • alfabetyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} ułożony według kolejności liter alfabetu, dotyczący alfabetu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Alfabetyczny spis nazwisk. Katalog alfabetyczny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • alfabetyczny — «odnoszący się do alfabetu, ułożony według kolejności liter alfabetu» Katalog, rejestr, skorowidz, spis alfabetyczny. Ułożyć coś w porządku alfabetycznym. ∆ Pismo alfabetyczne «pismo posługujące się znakami cząstek dźwiękowych wyrazów (głosek,… …   Słownik języka polskiego

 • Katyn massacre — This article is about the 1940 massacre of Polish officers. For the 1943 massacre of Belarusian civilians, see Khatyn massacre. Katyn Kharkiv Mednoye memorial The Katyn massacre, also known as the Katyn Forest massacre (Polish …   Wikipedia

 • Wysoczański — plural: Wysoczańscy (with by names such as “de Weryha”, “Minkowicz” or “Pietrusiewicz”) is the surname of a Polish szlachta (nobility) family, which traces its lineage back to Comes Vane Valachus who was granted land in 1431 by Polish King… …   Wikipedia

 • Wysoczanski — Wysoczański mit Beinamen wie „de Weryha“, „Minkowicz“ oder „Pietrusiewicz“ ist der Name eines polnischen Adelsgeschlechts, das seine Abstammung von dem mittelalterlichen Comes Vane Valachus herleitet. Eintragung in die galizische Adelsmatrikel… …   Deutsch Wikipedia

 • Wysoczański — mit Beinamen wie „de Weryha“, „Minkowicz“ oder „Pietrusiewicz“ ist der Name eines polnischen Adelsgeschlechts, das seine Abstammung von dem mittelalterlichen Comes Vane Valachus herleitet. Es fand Eintragung in die galizische Adelsmatrikel als… …   Deutsch Wikipedia

 • hasło — n III, Ms. haśle; lm D. haseł 1. «myśl przewodnia, idea, dewiza; zdanie, okrzyk wyrażające taką myśl, ideę» Hasła bojowe, niepodległościowe, pokojowe, postępowe, rewolucyjne. Hasła postępu, wyzwolenia, walki o pokój. Hasło wolności, równości,… …   Słownik języka polskiego

 • indeks — m IV, D. u, Ms. indekssie; lm M. y 1. «alfabetyczny spis tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości itp. omawianych, poruszanych lub przytoczonych w danym dziele, umieszczony zwykle na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą …   Słownik języka polskiego

 • katalog — m III, D. u, N. kataloggiem; lm M. i «spis przedmiotów należących do jakiegoś zbioru, najczęściej książek, ułożony w określonym porządku» Katalog biblioteczny, wydawniczy. Katalogi firmowe. Katalog dzieł sztuki. Katalog wystawy. Szukać w katalogu …   Słownik języka polskiego

 • konkordancja — ż I, DCMs. konkordancjacji; lm D. konkordancjacji (konkordancjacyj) 1. «zestawienie tekstów, znaków, sygnatur, dat odpowiadających sobie lub dotyczących tego samego przedmiotu» 2. «alfabetyczny spis wyrazów i sentencji zawartych w jakimś utworze …   Słownik języka polskiego

 • krzyżowy — krzyżowywi 1. «mający kształt krzyża, krzyżujący się albo skrzyżowany» ∆ archit. Bazylika krzyżowa «bazylika zbudowana na planie krzyża» ∆ Sklepienie krzyżowe «sklepienie oparte na zasadzie przenikania się pod kątem prostym dwóch sklepień… …   Słownik języka polskiego